ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว หน่วยงาน ประเภทข่าว Views
16 มกราคม 2563 เอกสาร โครงการและใบลงทะเบียน วิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ... กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 39
14 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ... กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 237
09 มกราคม 2563 ประกาศ รายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก และผังที่นั่งสอบ ผู้ป่วยวิกฤต ... กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 473
26 ธันวาคม 2562 กำหนดกิจกรรมการรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ... กลุ่มงานวิชาการ 678
12 พฤษจิกายน 2562 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ... งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 247
01 พฤษจิกายน 2562 เปิดรับสมัคร อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ... งานบริการวิชาการ 2,020

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com