ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว หน่วยงาน ประเภทข่าว Views
29 พฤษภาคม 2563 ประกาศคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ (รับตรงอิสระ) ... กลุ่มงานวิชาการ 45
29 พฤษภาคม 2563 ประกาศ การเข้าพักในหอพัก ปีการศึกษา 2563 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 28
21 พฤษภาคม 2563 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบการรับแบบ admission (รอบเรียกเพิ่ม) ... กลุ่มงานวิชาการ 227
21 พฤษภาคม 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาที่ชำระเงินแล้ว สถานศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ... กลุ่มงานวิชาการ 245
20 พฤษภาคม 2563 รายการค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ ... กลุ่มงานกิจการนักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 297
12 พฤษภาคม 2563 ประกาศ การขอรับทุนการศึกษาแบบให้เปล่า ปีการศึกษ... กลุ่มงานกิจการนักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 533
08 พฤษภาคม 2563 ประกาศปรับลงค่าใช้จ่ายการศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ... กลุ่มงานวิชาการ 241
29 เมษายน 2563 เชิญชวน ประกวดคลิปสั้น COVID-19 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 110
14 เมษายน 2563 ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึ... กลุ่มงานวิชาการ 393
14 เมษายน 2563 Songkran SOCIAL DISTANCING กลุ่มอำนวยการ 106
24 มีนาคม 2563 แนวทางการชำระเงินค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 271
20 มีนาคม 2563 ประกาศ ปิดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก "สมศรี แสงแจ่ม" ... ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 121
18 มีนาคม 2563 ประกาศ การจัดการเรียนการสอนและการอบรมในสถานการณ์ โรคติดต่อ ... งานบริหารหลักสูตร 258
18 มีนาคม 2563 ประกาศ กลุ่มงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนและการอบรมในสถานการณ์ ... งานบริหารหลักสูตร 185
06 มีนาคม 2563 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 198
03 มีนาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบรับตรงจากพื้นที่ ... งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 736
26 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศแนวปฎิบัติการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรต่าง ... งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 253
21 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบรับตรงจากพื้นที่ ... กลุ่มงานวิชาการ 317
12 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย รับตรงจากพื้นที่ ... กลุ่มงานวิชาการ 418
30 มกราคม 2563 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ รอบรับตรงจากพื้นที่ ... กลุ่มงานวิชาการ 747
26 ธันวาคม 2562 กำหนดกิจกรรมการรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ... กลุ่มงานวิชาการ 5,680
12 พฤษจิกายน 2562 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ... งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 479

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com