ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว หน่วยงาน ประเภทข่าว Views
24 มีนาคม 2563 แนวทางการชำระเงินค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 39
20 มีนาคม 2563 ประกาศ ปิดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก "สมศรี แสงแจ่ม" ... ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30
18 มีนาคม 2563 ประกาศ การจัดการเรียนการสอนและการอบรมในสถานการณ์ โรคติดต่อ ... งานบริหารหลักสูตร 76
18 มีนาคม 2563 ประกาศ กลุ่มงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนและการอบรมในสถานการณ์ ... งานบริหารหลักสูตร 65
06 มีนาคม 2563 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 119
03 มีนาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบรับตรงจากพื้นที่ ... งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 337
26 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศแนวปฎิบัติการชำระเงินค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรต่าง ... งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 193
21 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบรับตรงจากพื้นที่ ... กลุ่มงานวิชาการ 212
12 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย รับตรงจากพื้นที่ ... กลุ่มงานวิชาการ 324
30 มกราคม 2563 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ รอบรับตรงจากพื้นที่ ... กลุ่มงานวิชาการ 444
26 ธันวาคม 2562 กำหนดกิจกรรมการรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ... กลุ่มงานวิชาการ 2,198
12 พฤษจิกายน 2562 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ... งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 402

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com