ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว หน่วยงาน ประเภทข่าว Views
12 พฤษจิกายน 2562 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ... งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 123
07 พฤษจิกายน 2562 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลที่สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ... งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 461
01 พฤษจิกายน 2562 เปิดรับสมัคร อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ... งานบริการวิชาการ 651

Copyright © 2017 Praborommarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
Support by Upbean.com